EĞİTİM ve ÖĞRETİM KURUMLARI GÜVENLİĞİ

Sorunsuz ve kesintisiz bir eğitim/öğretimin sağlanabilmesi için öğretmenlerin ve öğrencilerin kendilerini güven içerisin dehissetmesi gerekmektedir. Bu kapsamda okul içindeki ve dışındaki tehdit unsurları hesaba katılarak etkin bir güvenlik ortamı sağlanmalıdır.
 Öğrenci ve çalışanların haricindeki kişilerin okul binasına giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuyor, öğrenciler arasında gerçekleşmesi muhtemel şiddet olaylarını ve provoke edici eylemleri engelliyoruz. Alkol, uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıklara karşı koruyucu ve engelleyici önlemler alıyor, her türlü istismara karşı öğrenci ve öğretmenleri koruyoruz.